Ученици

Как училището да стане зона и за родители?

По-добра връзка между родители, учители и директори, създаване на добри практики, които да променят отношението към родното образование – това са основните цели на първия форум, посветен на ролята на родителите в училище.

Проучване на Асоциация „Родители“ в София, показва, че родителите са недоволни от честотата на общуване с училището. Те търсят дългосрочен диалог и информация за средата, в която децата прекарват половината си живот, обясни Цвета Брестничка от Асоциация „Родители“:
„Ние търсим начин как да сближим родителите, учителите, всички хора в училищната общност, така че заедно да работим за доброто на децата. Много често се говори за противопоставянето между учители и родители и наистина често има конфликти, често има неразбиране от едната и другата страна, но ние сме убедени, че когато хората поемат отговорност за своите действия и отношения нещата могат да се случат по по-добрия начин.“

Основната трудност в отношенията родители – учители е, че често има разнопосочни искания, което затруднява преподавателите да вземат най-доброто решение за децата, обясни от своя страна директорът на столичното 51 училище „Елисавета Багряна“ Асен Александров:
„Родителите, като една група, не са на едно мнение и един учител се опитва да угоди и на този, и на онзи и както обикновено се случва в живота, на никого не може да угоди. Затова трябва родителите да работят като общност, нещо като един мини парламент. Както в парламента има хора, които са на различни мнения, но в крайна сметка излизат закони, по такъв начин трябва да се организира и работата в училище. “

И Цвета Брестничка и Асен Александров се съгласиха, че промяната на отношението на децата и родителите към училището минава през създаването и популяризирането на нови форми на диалог.

Александров даде пример с нова инициатива в училището, което ръководи. От началото на учебната година в началния курс са създадени родителско-учителски сдружения, в които влизат класния ръководител и един представител на родителите. Срещите между тях са периодични и така могат да се обсъдят всички възникнали проблеми в дадения клас, обясни Асен Александров.

 

Източник: tvevropa.com