Учители

Как се финансират програмите, включени в информационния регистър за квалификация?

Финансирането е чрез такси, които следва да бъдат заплатени от заявителя: институция (детска градина или училище), физическо лице, които правят своя информиран избор по отношение на възможности за повишаване на квалификацията от одобрените програми, вписването в информационния регистър.    

Източник: mon.bg