Училища

Как да станем иновативно училище с облачна услуга Office 365


Мрежата на учителите новатори представя специално предложение за подпомагане на иновациите в българското училище.

Office 365, най-новата и модерна облачна услуга на Майкрософт, предлага съвременно решение за организация, управление и повишаване на качеството на образователния процес.

За целта предлагаме обучения на учители за работа със системата по одобрена от Майкрософт програма.

Всеки успешно завършил курса на обучение получава КРЕДИТИ съгласно новия закон за образованието и получава СЕРТИФИКАТ от Института за следдипломна квалификация на Университет за национално и световно стопанство (ИСК ПРИ УНСС) – легитимна организация за издаване на кредити за учители.

ЦЕЛ: В училището да се внедри устойчиво и пълноценно съвременна система за администрация, електронно общуване и обучение.

Внедряването на такава система може да:           

·         Повиши на имиджа на училището, вкл. сред учители, ученици, родители, други училища 

·         Даде нов и модерен подход в получаването на знания, като същевременно подобри комуникацията между учители и ученици по иновативен начин.

·         Осигури позитивни преживявания, съобразени с традициите на демократичното ни образование, осъвременени от духа на технологичния прогрес на 21 век.

·         Оптимизира общуването и да спести разходи за оборудване, софтуер и инфраструктура

 

Внедряването на Office 365 в училище включва следните етапи:

ЕТАП 1: Регистриране на Вашето училището в Office 365, настройки и конфигуриране.

ЕТАП 2: Създаване на всички акаунти на учители, ученици и персонал. Създаване на групи по класове и група на учителите. Присъединяване на съответните потребители към групите.

ЕТАП 3. Изготвяне на процедура и правила за работа с облачни технологии в училище, правила за документооборот и вътрешна онлайн училищна кореспонденция.

ЕТАП 4: Обучение на учители-администратори за управление на системата, работа с администраторския панел, създаване и редактиране на профили за учители и ученици и др.

ЕТАП 5: Обучение на учители (вкл. учителите-администратори) за работа с Office 365, включващо представяне и практическа работа с:

o   Училищна поща, календар, задачи и контакти;

o   Групи по класове и интереси – създаване, редактиране, присъединяване на членове, групови разговори, споделяне на файлове;

o   OneDrive – организиране на документи, създаване на папки и файлове, качване на документи, копиране, преместване, преименуване, изтриване, споделяне на документи;

o   Online MS Office – онлайн създаване на Word, Excel, PowerPoint и OneNote документи, редактиране, споделяне, едновременна работа от няколко потребителя в реално време;

o   Система за тестове – онлайн система за бързо изпитване и получаване на обратна връзка чрез тестове и анкети

o   Бележник на класа на OneNote – създаване на бележник, създаване на електронно учебно съдържание, задаване на домашна работа, изпълнение на задания, проверка на заданията;

o   Sway – онлайн създаване на интерактивни отчети, доклади, презентации, оформяне на презентации,представяне в интернет.

Всеки успешно завършил курса на обучение получава кредити и сертификат от Института за следдипломна квалификация на УНСС.

Внедряването на Офис 365 и обученията се реализират от екипа на Уеб Сървисис ЕООД, съвместно с Института за следдипломна квалификация на Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС).

За повече информация се свържете с нас на имейл info@webservices.bg или тел. 0878 255 333.