Ученици

Как да се „преборим” с проблемните ученици?

Ние си познаваме учениците, с проблемните, трябва да си и строг, но и достатъчно либерален, с тях трябва да се правиш на артист, твърди старшият-учител по История и цивилизация от Враца, Наташа Войкина. Директен сблъсък с такива ученици води до фрустрация. Дори и да се сърдят на учителя, дори и да са го нагрубили, те имат чувства и до една-две седмици сами се извиняват. Понякога ги оставяме да ни се качат на главите, защото няма какво да ги правим. И да ги докладваш, и да ги наказваш, спират им се детските и стипендия, ако имат някаква и това е. Реакцията е само с добро, това е начинът, смята Войкина.

От това вземаме повод за настоящия коментар. Дали пък не трябва да се помисли повече за това, учителите да имат повече права, когато говорим за проблемни ученици.

Учителят е този, който пръв констатира проблем при даден ученик и именно той трябва да носи отговорността за едно такова решение, но той трябва да има и права да реагира. Не просто да търпи, защото няма лостове за въздействие.

Не е решение спирането на стипендия, защото, ако родителите на ученика са добре материално, едни мижави пари за стипендия по никакъв начин няма да окажат наказателно действие върху детето, за да разбере то, че е извършило нещо, което не е редно, което е неправилно, противозаконно или друго.

Отчаянието, до което са доведени учителите, за да търпят учиници „да им се качат на главата”, само и само да нямат проблеми е чудовищно и говори за изключително лоша административна база в областта на образованието, която да дава правила, да създава ред и да урежда въпроси от подобно естество, не на ниво учител-ученик, а на ниво административен капацитет на училището, това обаче се постига със законови промени, статут на учителите и реални наказания, които да се понасят така, щото пълноценно да се възпитава не безнаказаност, а точно обратното – състояние да се носи отговорност за определени действия.

Ето тук държавата, МОН, синдикатът, системата е длъжник на учителите, но и не само тук. Те сами казват, кога и къда са проблемите. Държавата в лицето на ръководството на системата на образованието, трябва да се научи да чува учителите, за да им бъде полезна, а не да ги репресира, като ги неглижира в много отношения, както е и в тези ситуации!

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg