Ученици

Как да превърнем образованието в ценност и за ромите!?

Образованието в България трябва да се превърне в ценност за ромските ученици, но за целта е необходимо тяхното присъствие в училище. Това заявява в своя позиция председателят на Синдикат образование „Подкрепа“ Юлиян Петров. Той е категоричен, че единствено образователните институции могат да поставят началото на социализацията и да дадат равен шанс в живота на учениците цигани. В момента се извършва една чудовищна дискриминация към тяхното европейско израстване като граждани.

От синдикат „Образование“ подчертават, че циганите са български граждани и призовават да бъдат третирани като такива с всичките права, но и със задълженията, произтичащи от това. Крайно време е българското училище в партньорство с държавните и общинските институции незабавно да спре с тяхното толериране и превръщането им в им в политически слуги на поредните властимащи, настояват синдикалистите.

От синдиката отново припомнят няколко свои предложения, които са представили пред образователното министерство и парламента, за да бъдат преодолени проблемите с ромчетата.

На първо място те предлагат да се промени философията на делегирания бюджет и финансирането да става на база на национална стратегия дали да има училище в съответното населено място, а не на база делегиран бюджет и брой ученици.

Синдикалистите настояват за незабавна промяна на Закона за предучилищното и училищното образование. Те искат да се смени ефективна финансова и административна отговорност към родителите, за да осигурят присъствието на децата си в училище. Законът трябва да се промени и във връзка със социализацията на учениците-роми и задържането им в училище. При сегашните правила, ако не се проявява милост към тях, според обема знания и процент присъствие, повечето не биха преминали дори и във втори клас.

Детските надбавки за деца да бъдат в училищните бюджети и МОН, а не в Министерство на труда и социалната политика (МТСП). 16-те вида социални помощи за ромските семейства също да бъдат обвързани с присъствието на техните деца в училище, предлагат още от синдиката.

Синдикалистите искат мобилните проверки на регионалните управления веднага да преустановят своята кампания, докато не започнат да предоставят ефективни и законосъобразни препоръки за задържане на учениците в училище.

От синдикат „Подкрепа“ подчертават, че през последните 10 години сме станали свидетели на отчаяните опити на държавата в лицето на МОН да реши с административни мерки един от най-тежките проблеми на българската образователна система – отпадането от училище и безпрецедентния брой отсъствия от учебни занятия. Опитите за справяне са чрез поредица от безсмислени кампании за проверка на присъствието на учениците, най-вече от ромския етнос в училище. Според синдикалистите тези показни акции доказват единствено очевидния факт, че има наличие на остър проблем в образователния процес, демонстрират безсилието и цинизма на МОН да признаят това и липсата на работеща стратегия за справяне с този нарастващ лавинообразно за системата проблем.

Недопустимо късогледство и предателство към бъдещето на страната е да се преследват само политически интереси и да се гледа на безотговорните родители, особено на родителите – цигани като на удобни гласоподаватели по време на избори.

И старият, и новият образователен закон с хилядите страници нормативна база, не дават отговор на този важен проблем – как да задържим учениците роми в училище, без учители и директори, да нарушават правилата.

Източник: News.bg