Учители

Как да кандидатстваме за иновативен учител-експерт на Microsoft?


Световният софтуерен лидер Microsoft откри новата кампания по селектиране на иновативните учители-експерти на (Microsoft Innovative Educator Expert). MIEE използват активно високите технологии на световния софтуерен лидер, за да подобрят осезателно работата в класната стая и да повишат успеха на учениците си.

Стъпка 1: Какво е Microsoft Innovative Educator Expert?

В рамките на академичната година учителите-експерти:

– Присъстват на тематични уебинари
– Стават част от фокус група, даваща обратна връзка в процеса на създаване и развитие на даден образователен продукт на Microsoft
– Изграждане на иновативен капацитет в съответното училище, в което преподават. Това става посредством обучаване и менторство на колеги и приобщаването им към иновативната общност на Microsoft.
– Развиват собствената си личност като образователен лидер като лектори на конференции, активно участие в комуникация в социалните мрежи на образователни теми, списване на блогове на образователна тематика, представяне в местни и глобални онлайн събития.
– Изпробват нови продукти преди излизането им на образователния пазар.
– Сътрудничат си с иновативни учители-експерти по целия свят
– Домакини са на регионални събития, на които демонстрират образователните технологии на Microsoft
– Стават ментори на между трима и петима свои колеги през цялата година и ги насърчават самите те да станат титулярни иновативни експерт-учители.

Програмата Microsoft Innovative Educator Expert (МIЕЕ) е тригодишна. Всички включени в нея подновяват участието си след този срок с попълване на формуляр за самостоятелна номинация, в която доказват, че продължават да растат като педагози, активно ползващи технологиите в класната стая и че ги прилагат успешно.

Стъпка 2: Присъединяване към Microsoft Innovative Educator Expert

Като част от процеса на самостоятелна номинация, всеки преподавател ще бъде помолен да разкаже повече за себе си:

– Каква е причината да вижда в себе си иновативен учител-експерт?
– Да опише свой урок, в който използва по иновативен начин образователните технологии на Microsoft
– Как участието му в програмата ще се отрази на неговото преподаване в клас?

Бъдете креативни и смели. Импровизирайте в представянето си – с видео, документ, презентация, микс от всичко това… Организаторите искат url към избрания от Вас метод за отговор на тези въпроси.

Присъединете се към общността на педагозите на Microsoft тук
Когато бъде отворен процесът на номиниране – направете го тук

Селектиране

Учителите-експерти ще бъдат избрани от регионалния представител на Microsoft въз основа на презентациите и отговорите на формуляра.

Срокове

Кандидатсване Първи кръг: 26 юни – 15 август2015
Втори кръг: 15 август – 30 октомври 2015
Подбор на експерти и сътрудници Първи кръг: юли – септември 2015
Втори кръг: септември – ноември 2015
Обявяване на учители-експерти Първи кръг: 15 септември 2015
Втори кръг: 20 ноември 2015
Активно участие на учителите – експерти ноември 2015 – ноември 2016
Уебинари септември – юни (веднъж годишно)
Глобален форум на Microsoft Пролетта на 2016