Как да използваме Майнкрафт за обучение в начална, прогимназиална и гимназиална степен?

МРЕЖАТА НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИ предоставя облачни технологии за образованието в България от 10 години.

Ние сме доказали, че можем да научим училищните екипи как се реализира ролята на преподавателя като модератор и мотиватор чрез Майкрософт Тиймс, облачните технологии на офис 365 и Майнкрафт.

Уверени сме, че в сложната обстановка и при предприемане на електронно обучение (което се предвижда да е 20% от времето дори в нормализирана ситуация) можем да помогнем компетентно на всяко училище за по-ефективно ангажиране на учениците онлайн и повече време за самостоятелна подготовка по отделните предмети чрез любимата им игра Майнкрафт.

Чрез Образователната версия на Майнкрафт с наша помощ ще можете да организирате не само синхронно и асинхронно дистанционно обучение, а и цялостен трансдисциплинарен обучителен процес – с комуникация, представяне на нови знания, възлагане на домашни работи и т.н. Всички деца, които са получили акаунтите си от МОН за Майкрософт Тиймс, имат безплатен достъп до играта.

Децата не се уморяват да играят и се учат на много неща, докато го правят. С помощта на любимата им игра Майнкрафт те могат да учат химия, физика, биология, математика, история, дори и компютърно моделиране и технологии и предприемачество. Играта дава възможност за интегриране на различни знания и умения в единен проект, за трансдисциплинарен подход не просто в преподаването, а в ученето. Научете как без да сте виртуози в компютърната игра можете да направлявате естественото любопитство на децата и те да постигат по-висока успеваемост във Вашите предмети, докато играят у дома.
Нашето предложение в помощ на бързото въвеждане на ефективно дистанционно обучение чрез Майнкрафт във Вашето училище е следното:

ОБУЧИТЕЛЕН ОНЛАЙН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ С АКАУНТИТЕ ОТ @EDU.MON.BG

Обучители с над 10 годишен опит в сферата на ИКТ технологиите в образованието ще се включат онлайн и ще Ви съдействат.
В рамките на обучението в реална среда ще научите как да ползвате Майнкрафт, за да преподавате и давате домашни на децата.

Методологията за провеждане на дистанционното обучение е съобразена с българските условия и работи с акаунтите Ви, раздадени от МОН.