Институции Мнения

Как да задържим младите учени в България?

Как да задържим младите учени в България? Министерството на образованието и науката стартира национална програма „Млади учени и постдокторанти“.

Целта е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

„Хубавото е, че когато става въпрос за иновации и наука, има диалог. През последните 10-20 години Европа инвестира много в качеството на научните изследвания. Трябва да обърнем обаче и внимание на количеството им. Опитваме се да наложим свързаност в политиката на национално и регионално ниво“, коментира в студиото на „Денят ON AIR“ зам.-министърът на образованието Карина Ангелиева.

Проектът предвижда младите учени и постдокторантите да работят в приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017-2030 г., тематичните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 г., научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура на страната ни. Както и в проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, в проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.

„Обезпечаването на науката струва много пари. Нужни са много средства, основните от които отиват за добра научна инфраструктура, оборудване, консумативи“, посочи още Ангелиева.

Срокът за изпълнение на програмата е три години, 2018-2020, а бюджетът ѝ е 15 млн. лв., разпределени по 5 млн. лв. на година.

Програмата има два модула. Първият е насочен към младите учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен). Средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени млади учени (не по-ниско от 900 лв.), така и за допълнителни месечни възнаграждения (между 200 и 500 лв.) на вече назначени в организацията бенефициент млади учени.

Втория модул на програмата има за цел стимулиране на учените – асистент, главен асистент и доцент, отговарящи на условията за постдокторант (до 5 г. след получаване на докторска степен) и реинтеграция към научна кариера на перспективни учени, придобили първа образователна и научна степен „доктор“, работещи в страната и чужбина. Предвижда се основно месечно възнаграждение за позицията постдокторант между 1500 и 3000 лв.

Източник: bgonair.bg