Мнения

Какво ще се учи в час по военно обучение?

Военното обучение в училище стартира от 1 декември и ще е с продължителност пет учебни часа. То се отнася за учениците от девети и десети клас. Какви ще са темите?

Темите за девети клас са:

„Същност и съдържание на гражданско-военните отношения“
„Действия за оцеляване при актове от терористични, екстремистки и престъпни групировки и военни действия, както и при откриване на невзривени бойни припаси“
„Задължения на гражданите на Република България по отбраната на страната“
„Критична инфраструктура. Спасителни и евакуационни дейности с участието на въоръжените сили“
„Оказване помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер“

Темите за десети клас са:

„Въоръжените сили на Република България – история и настояще“
„Въоръжения и екипировка на военнослужащите във видовете въоръжени сили“
„Мисия и задачи на въоръжените сили на Република България. Участие в операции и мисии извън територията на страната“
„Приемане на военна служба и на служба в резерва на въоръжените сили на Република България“
„Същност, цели и задачи на резерва на въоръжените сили на Република България“

Предвижда се да се въведат 90 часа военно обучение във висшите учебни заведения. Предстои този въпрос да бъде разработен, обяви военният министър Ангел Найденов.