Ученици

Какво трябва да знаем, месец преди матурите

Матурата по български език и литература ще се проведе на 17 май и темата за съчинение ще бъде избрана секунди преди старта на изпита. Общият брой на вариантите ще е 30.

От образователното министерство са притеснени да не се повтори случаят от миналата година, когато изтече информация и част от учениците бяха подготвени по конкретните теми.

Ден преди изпита всички зрелостници трябва да са получили служебна бележка за допускане до изпитите и да са проверили училището и залата, в която са разпределени.

От 40 тестови въпроса в изпита, седем ще са отворени. Те също ще се генерират с компютърна програма. Тестовите задачи са свързани с членуване или правилно поставяне на пунктуационни знаци.

Ще има и по-сложното като изпълнение – резюмиране на текст

На 17 май в 8:00 часа започва матурата по български език и литература. На 19 май е втората задължителна матура, която е по избираем предмет.

В деня на изпитите учениците трябва да имат два еднакво пишещи химикала (различните пораждат съмнения за т.нар. „царски пищови“ – смята на работните листа с предварително написани). За явяващите се по математика и молив, гума, пергел, транспортир и триъгълник.

Ако случайно се сбърка при попълването, трябва да се знаят условията за задраскване на сгрешения отговор.

По география и история учениците ще имат по 38 въпроса. По история ще има затворени, отворени въпроси и писане на текст. Верни отговори на въпросите носят 65 точки, а още 35 – втората част от изпита. По география тестът също е разделен на две, като две от заданията (общо 38 на брой) в първата част ще са практически. По един въпрос, свързан с географията на България и на света. Следва отново писане на текст.

Изпитът по чужд език е разделен на четири – слушане с разбиране, четене с разбиране, граматика и лексика и създаване на текст. От различните въпроси могат да се съберат 70 точки, а останалите 30 носи написаният текст.

Над 28 задачи ще се потят избралите математиката като втора матура. Първата част е съставена от 20 тестови задачи от затворен тип, втората – пет задачи с отворен отговор и за „десерт“ три задачи от алгебра, геометрия и комбинаторика. Всяка една от последните три носи по 15 точки, а останалите 55 са разпределени в първите 25 задачи.

Всички дати
Български език и литература – 17 май 2011 г., 8:00 часа
Избираем предмет – 19 май 2011 г., 8:00 часа
Резултати от изпитите – 6 юни 2011 г.
Български език и литература (поправка) – 31 август 2011 г., 8:00 часа
Избираем предмет – 1 септември 2011 г. 8:00 часа