Институции Ученици

Какво точно предлага правителството за дуалното обучение

Дуалното обучение, или т.нар. „обучение чрез работа” е много добър начин образованието в професионалните гимназии да стане практически насочено.
Досега обаче този тип обучение се осъществяваше единствено чрез пилотни проекти, като българско-швейцарския „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото” (ДОМИНО). В понеделник Министерският съвет най-после внесе в парламента проект с изменения на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), с които да се регламентират как да се въведе дуалното обучение в национален мащаб

В законопроекта се въвежда и понятието „специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда”. Досега имаше само защитени от държавата професии, но те се определяха само на областно, не и на национално ниво.

Двата списъка – със специалности, по които се очаква недостиг на специалисти, и със специалности, защитени от държавата, вече ще важат на национално равнище. Обновяването на тези списъци ще се случва всяка година до края на октомври.

Най-малко на 5 години пък ще се актуализират учебните програми за професионалното образование и за професионалното обучение на деца, навършили 16-годишна възраст.

Когато в началото на юли промените за въвеждането на дуалното обучение бяха обсъждани в началото от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), работодателските организации остро се противопоставиха на идеята на Министерството на образованието и науката (МОН) учениците от XІ и XІІ клас да сключват индивидуални трудови договори с компании, които да им осигурят задължителното дуално обучение. Според представителите на бизнеса този вид договор поставя твърде много задължения на бизнеса и не е добре да се прилага, когато става дума за обучение.

Във внесения в понеделник законопроект не присъства възможност работодател и ученик да сключват договор помежду си. Записано е, че договор (без да се уточнява вид) може да се сключва между един или няколко работодатели и институция в сферата на професионалното образование, средно училище, профилирана гимназия или духовно училище. Условието към последните три е да предоставят професионална подготовка на учениците си.

В проектозакона е заложено още практическото обучение да се случва както в предприятието, съгласило се да е партньор в системата за дуално обучение, така и в съответната образователна институция, в която е записан ученикът.

Компанията, в която гимназистите ще провеждат практиката си, ще трябва да определя наставник, който трябва да има професионална квалификация за професията, по която обучава, да има най-малко три години доказан професионален опит по въпросната професия и да е преминал обучение за наставници.

Вносителите на законопроекта посочват, че още с направени промени през 2014 г. промени в ЗПОО, касаещи обучението чрез работа, е било направено възможно да се осъществява дуално професионално образование и обучение. С предложените сега промени просто се конкретизират изискванията за осъществяване и функционирането на обучението чрез работа.

Източник: economic.bg