Учители

Какво научаваме от онлайн образованието (видео)


Дафне Колер подтиква топ университети да предлагат най-интригуващите си курсове безплатно онлайн – не само като услуга, а като начин да разберем как хората учат.

Всяко ударение, всеки тест, форумна дискусия или самооценка изграждат безпрецедентен източник на данни как обработваме знанието и по-важното, как го усвояваме.