Какво може всеки учител още?

„Помощни материали“ и „Помощни видео материали“ 

В меню „Учебна дейност“ като подменюта са ви предоставени линкове (кликвате върху „Помощни материали“ или „Помощни видео материали“)  към страници на електронно четими  помощни материали и видео материали, предоставени от партньори и съобразени с новото учебно съдържание за 5, 6 и 8 клас.

ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ

ПОМОЩНИ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ