Ученици

Какво искат учениците: Mол и кино!

Проучване на нагласите на учениците в Пазарджик показа интересни, но не и кой знае колко шокиращи резултати. В училище те искат да разполагат с мол и кино.

Анкета показва Учениците искат мол и кино, заедно с неща, които по принцип трябва да присъстват в школските комплекси – басейн, както и добри хора и учители. Специално за басейните, скоро стана ясно, че в България има едва 50 училища, разполагащи със съоръжението. По-притеснителното е, че само в 25 от тях те функционират.

Анонимната анкета е проведена няколко дни преди първия учебен ден от социалните работници от Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС).

Най-хубавото време в училище според учащите са междучасията и ваканциите. Същевременно обаче ваканцията е засилила носталгията у децата към техните приятели и те традиционно с нетърпение очакват 15 септември, за да се видят с тях.