Мнения

Какво е OneNote?

Училището се нуждае от модернизация и дигитализиране. Около това се обединяват всички, заети по изготвянето на новата концепция за началното и средното образование. Няма спор, че пътят към това ще е дълъг, но защо да не се тръгне още сега?

Платформата Live@edu дава отлични възможности за това. Тя има безброй предимства и без никакво съмнение улеснява до голяма степен работата на учители и ученици. Тя е напълно безплатна и от нея се възползваха стотици училища в България.

Сред най-силните страни на платформата е възможността за споделяне на документи, създадени онлайн, без дори да е необходим инсталиран Office пакет. И докато възможностите на Word, Excell и PowerPoint са ни познати, то OneNotе е инструмент, който не е толкова популярен.

OneNotе е електронен бележник, с който по всяко време могат да се водят записки, да се добавя и споделя информация и т.н. С OneNote се събира текст, изображения, както и видео и аудио бележки. За да бъдат обяснени неговите възможности и предимства като че ли е по-добре да се демонстрира един конкретен пример.

Maртин учи в университет в София. Той е онлайн по всяко време – с лаптопа си или посредством мобилния си телефон. Неговото учебно заведение е в списъка на т.нар. Live училища. Т.е. – използва платформата Live@edu.

Уеб приложението OneNotе дава ефективно решение за организиране на бележките и задачите. В напрегнатото съвремие на ученика/студента то е и революционен начин за подготвяне за изпитите.

Мартин и колегите му имат конкретна задача: Изпит по живопис от първата половина на 20 век.

Всеки един от преподавателите по история на модерното изкуство в университета изнася задълбочени лекции по различни теми. За да се отсее най-важната и необходима информация за студентите е важно да имат представа от тези лекции.

Става дума за дати, хора на изкуството, страни, заглавие на работата, история. И тук се намесва приложението OneNotе, което се превръща в ключов инструмент в подготовката за изпитите.

Работата с инструмента е лесна. В началото Мартин създава няколко секции, в които отделно нови страници (табове, разположени вертикално в лявата част). Новите страници представляват в случая произведение на изкуството или име на автор, в които отбелязва по няколко въвеждащи думи (факти, дати, информация). Постепенно в тези табове се събира цялата информация, като за целта се използва цялата палитра от възможности на OneNotе.

На практика OneNote е една виртуална тетрадка, в която водите записките си, но тя носи усещането за модерност и съвременост.

С възможността за създаване на секции и страници, OneNote е точният инструмент, с който може да се подреди и организира по най-добрия начин цялата налична информация.

OneNote също така позволява да се добавят изображения, графики, връзки и таблици, както и да се форматира текст, подобно на използването на Microsoft Word.

Това се получава, когато просто се избере необходимата икона от менюто под таба Insert/Вмъкване.

Едно от най-големите предимства на всички Office Web Apps е възможността с тях да се работи през уеб браузър, без да се изисква инсталация на софтуер. Така всеки, който има Windows Live ID може да достъпи файловете си от всяко място с достъп до Интернет.

В тази връзка идва ред да бъде представена и друга добра характеристика на приложението – възможността файловете да бъдат споделяни с други потребители и съвместната работа по тях.

В гореспоменатия случай със задачата на Мартин за него това е добре дошло, тъй като в работата по проекта ще могат да се включат със записки и информация и други хора.

Всеки един създател на документ може сам да редактира позволенията. Той може да даде права само да се разглежда файла му, но също така и да се редактира информацията в него.

Това става когато от падащото след натискане на ФАЙЛ меню се избере СПОДЕЛЯНЕ и се следват инструкциите за редактиране.

Така Мартин и всеки един притежател на Windows live ID ще бъде улеснен в събирането на информацията по определена задача или проект. Възможностите на платформата Live@edu са достъпни напълно безплатно за всички – учители и ученици в Live училищата.