Институции

Какво е сексуалното образование в Европа?

Както Teacher. bg вече писа, сексуалното образование у нас е крайно недостатъчно. Как го препопдават в Европа обаче? Швеция и Холандия са водещи в Европа по ранно полово образование.

В Швеция половото ограмотяване е задължителен учебен предмет от 1955 година, а днес е част от дискусиите по различни социални и етични теми: последствията от злоупотребата с алкохол и наркотици, натискът на връстниците и нормите на половете. Програмата е гъвкава и отворена – няма задължителен брой часове по този предмет, училищата имат правото да решават това. Ежегодните проучвания сред  15-25-годишните показва, че основната информация за сексуалния живот, контрацепцията и венерическите заболявания те са получили точно в училище, пише mamaninja.bg.

В Холандия часовете по полова култура са регламентирани със закон и започват още в началното училище, макар че първи стъпки се правят още в детската градина, при четиригодишните. Осемгодишните холандчета вече са добре запознати с половите различия при момчетата и момичетата, а 11-годишните обсъждат сексуалната ориентация и вариантите за контрацепция.

Системата включва няколко основни принципа: сексуално разнообразие, което всъщност означава толерантност към чуждите сексуални предпочитания (законните, разбира се) и помощ за развиване на навици за защита от сексуално насилие или принуда.

Холандските тийнейджъри, за разлика от своите връстници в други страни, не бързат да започнат полов живот. А тези, които го правят в 9 от 10 случая използват презерватив (изследване на Rutgers WPF).

В Холандия има изключително ниско ниво на бременности сред непълнолетни (в САЩ е пет пъти по-високо). Същото може да се твърди и за венерическите заболявания и СПИН. Освен часовете по полова култура има и други положителни фактори, които влияят на тези процеси – автомати за контрацептиви и безплатни противозачатъчни средства за лица до 21 години.

Сексуалната култура, в един или друг вид, присъства в училищните програми на Франция, Швейцария, Финландия и Дания.

Каква промяна е нужна в сексуалното образование в училище е решение, което трябва да се вземе от експертите в областта, но стряскащите данни за децата ни достатъчно говори, че са нужни действия и мерки.

„Децата, които се раждат днес, ще трябва да поемат отговорността за … изобщо не знаем за какво! Това е първостепенен въпрос на нашата епоха: възпитанието е призвано да помисли, да подготви децата за живот, който ние не знаем какъв ще бъде, който се променя непрекъснато”, казва Франсоаз Долто (1908-1988 г.), една от основателките на Парижката психоаналитична школа и пионер в детската психоанализа, работила активно върху Конвенцията за правата на детето.

И тъй като дебатът днес в обществото е т. нар. Истанбулска конвенция за превенция и борба срещу насилието над жени и домашното насилие, не е зле за се замислим над тези думи на Долто.

Източник: dnes.dir.bg