Институции Мнения Учители

Какво е важно за учителите от новите промени на МОН?

Министерството на образованието и науката предлага промяна на наредбите за общообразователната и профилираната подготовка, с която делегира повече самостоятелност на учителите при методическото планиране и преподаването според възможностите на учениците в класа.

Експертът от Министерството на образованието и науката Силвия Кънчева обясни пред БНР какво е важно да се знае за предложените промени. По думите ѝ Наредба 5 е една от първите, които влязоха в сила след приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование. С този закон за първи път се дава приоритет на усвояването на ключовите компетентности за всеки предмет и очакваните резултати за всеки етап. Част от промяната е прословутото годишно тематично разпределение, което сега ще отпадне като задължителен елемент.

„Учебният процес не е възможно да се проведе без да се планира, това е ясно за всеки преподавател. Въпросът е защо тогава тази съпротива срещу това да имаме годишно тематично разпределение? Когато анализирахме стигнахме до извода, че учителят не иска да се чувства контролиран непрекъснато за всяка една промяна, която ще направи, тъй като той е преценил тя да бъде направена точно в конкретен момент. Досега, въпреки че бяха намалени графите, които трябва да се попълват, всяка една промяна изискваше заверка от директора. Такава една заверка означава, че може да даваш обяснения, има допълнителен контрол – те се чувстваха контролирани. Затова тази част с планирането премина в частта, която е за учебни програми, а изискване изобщо за годишно тематично разпределение отпадна като такова в наредбата „, обясни Кънчева.

Източник: banker.bg