Ученици

Какво децата искат да се промени в училище?

Взаимоотношенията и комуникацията с учителите, начините на преподаване, обстановката и атмосферата в училище. Това искат да се промени в училище попитаните 76 деца, представители на деветте региона на Национална мрежа за децата, на възраст между 10 и 18 години, съобщиха от неправителствената организация. С децата са разговаряли младежите рапортери в Национален Юрочайлд форум (НЕФ).

Учебен процес

Децата искат учителите да им преподават чрез по-интересни и въвличащи методи, а в част от предметите – например химия и физика, да има повече практическа насоченост. Също така предпочитат да няма оценки и да се обръща по-голямо внимание на знанията, според децата учителите вече са съсредоточени предимно върху оценките.

Според учениците е нужно използване на повече технологии – лаптопи, таблети, мултимедия. Това би дало възможност за по-съвременно и интересно образование – например чрез филми, анимирани видеа, обясняващи материала, и други. Би провокирало учителите да преподават по-интересно – чрез игри, да търсят и да предлагат приложения и сайтове, които улесняват, разнообразяват или придават още стойност на учебния процес, а също така да дават задачи на учениците да търсят повече информация, която да онагледява или да разказва любопитни факти по темите, които се разглеждат в час.

Едно от исканията за промяна са по-леки раници в училище, което може да се осъществи чрез повече часове, в които да се използват компютри или, ако има шкафчета за учебниците в училище. Има предложение за електронни варианти на учебниците и приложения тип помагала – едно от предимствата им също е по-леки раници.

Искат и едносменен режим на учене, а когато свърши учебният ден, да нямат повече ангажименти, свързани с училище, за да могат да имат свободно време и време за почивка: „…доста често, като се прибера, трябва да си дописвам домашните, това ми смазва целия режим.“ Предложението им е часовете да започват в 9 ч.

Цялостна промяна в учебната програма – децата казват, че натоварването е много голямо и информацията е твърде обемна за времето, с което разполагат, за да я научат. Имат предложение за допълнителни часове (по желание), в които учениците със затруднения да могат да напишат домашната си работа със съответния учител.

В училище

Ако можеш да избереш как да изглежда училището ти и имаш възможност да осъществиш всяка твоя идея, какво би променил или добавил в твоето училище, за да бъде по-приятно и обстановката да ти помага да научаваш повече? В отговорите на този въпрос децата са били най-дейни и имат много идеи:

Училищната база. Младите хора казват, че училището трябва да се ремонтира по-често, и предлагат това да се случва „поне на всеки 5 години“. Децата искат да има здрави дръжки на тоалетните и оградата на училището да изглежда добре, да има повече пространства и зони за спорт – игрища, зали, и повече тревни площи – да се засаждат дървета и цветя.

Интериор. Почти всички деца говорят за по-свежа и уютна обстановка, за по-разнообразни цветове – на фасадата, коридорите и класните стаи, искат в училище да има графити, които сами да си направят. Биха искали атмосферата и обзавеждането на класните стаи да бъдат повече свързани със самия предмет и да напомнят на него.

Обстановка. Децата предлагат звънеца за край и начало на часа да бъде с мелодия на някоя песен и в междучасията да звучи музика. Би било хубаво, ако в междучасията има разнообразни и интересни дейности за правене. Младите хора искат да има уютни кътове за учениците на всеки етаж, в училището да има свободен достъп до интернет, а в коридорите да има телевизори, които да разказват върху какви проекти работят учениците в момента.

Децата смятат, че е нужно да има стаи, в които да хапват и да си почиват, а храната, която се продава в училище, да бъде по-вкусна. Има предложения за поставяне на беседки и учебни маси, на които учениците да се събират и да учат след училище. Учениците искат да имат голяма библиотека, в която да могат да учат, да има повече съвременна литература и да „работи денонощно“.

Кое най-много помага, за да научаваш в училище

Какво научават в училище зависи от учителите. Според част от децата има значение какви личности са учителите – дали са търпеливи, дали обясняват колкото пъти е нужно, за да разбереш, дали са мотивирани и обичат работата си. Други обръщат повече внимание на начина на преподаване – дали учителят умее да преподава ясно и достъпно, дали използва интересни и разнообразни методи, дали прави упражнения и дава примери от реалния живот.

Много деца намират взаимовръзка между колко научават и личната си мотивация и амбиция, както и в каква степен са целеустремени хората в най-близкото им обкръжение. За да научаваш, има значение и как си възпитан, дали родителите ти са те научили да бъдеш любознателен и да имаш желание да се образоваш.

Децата мислят, че когато имат възможност за уроци извън училището, например сред природата, учат по-лесно. Друг начин да учат повече е, когато работят в екипи – „така научаваме един от друг и се забавляваме“, „когато обсъждаме нещо със съучениците ни, те могат да кажат материала на лесен и разбираем език“.

Кое най-много пречи, за да научаваш в училище

Почти единодушно е мнението, че шумът в клас, лошата дисциплина и съучениците, които се разсейват, са най-голямата трудност пред научаването. Социалните мрежи и използването на телефони също пречат върху съсредоточаването. Децата казват, че имат трудност да учат систематично и оставят всичко за последния момент, това много им пречи и в същото време е масова трудност.

Когато учителите са отегчени от професията си, когато не се стараят и подхождат пренебрежително към учениците и към материала, научаваш в много по-малка степен, мислят учениците. Натоварването в училище е голямо – има много изисквания, програмата е направена така, че в няколко дни поред има три разказвателни предмета, а в същото време уроците са изпълнени с излишна и „суха“ информация. Децата говорят и за липса на мотивация.

Какво да се промени

Най-често децата казват, че искат промяна в йерархията на общуването – учителите да общуват по-неформално, да се шегуват повече и да не бъдат толкова строги, да не се отнасят към тях като към неравностойни хора, защото са по-малки на възраст: „По-младите учители са готини и ни разбират и толерират, но повечето са прекалено строги и неразбиращи, че не можем да учим само за техния предмет.“

Според децата, ако има повече възможности за разговори в по-свободен тон, това би им помогнало да изразяват мислите си по-уверено. Младите хора споделят, че имат преподаватели, които им крещят и ги обиждат.

Учениците биха искали учителите да полагат усилия да преподават по по-нагледен и достъпен начин. Според младите хора ще бъде хубаво, ако се промени начинът, по който учителите ги оценяват – биха искали преподавателите им да обръщат повече внимание как мислят и какви идеи имат, а не в каква степен са запомнили факти от материала и да ги насърчават да бъдат критични.

Пълното проучване можете да намерите тук.

Източник: dnevnik.bg