Учители

Какво влиза в сила от 1 януари 2016 г.

В последните няколко години мрежата на учителите новатори teacher.bg информира читателите си за административните промени и решения, които влизат в сила с първите дни на новата година и по един или друг начин засягат лични доходи и задължения на гражданите.

Влизат в сила новите правила за възраст и стаж за пенсиониране. Жените ще се пенсионират при навършване на възраст 60 г. и 10 месеца, възрастта при мъжете ще бъде 63 години и 10 месеца. С по два месеца се увеличава и необходимият стаж – 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете.

Увеличават се цените на винетките. Годишната винетка за леки автомобили става 97 лв. Месечната – 30 лв., а седмичната – 15 лв.

Влиза в сила и увеличената минимална работна заплата. Тя става 420 лв. Минималната часова работна заплата става 2.50 лв. при продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

КЕВР утвърди и нова цена на природния газ. Той поевтинява с 2.32%.

Въвежда се и нов ред при документите за плащане на болнични и майчинство. Новият ред е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г.), която влиза в сила от 1 януари 2016 г.

От 1 януари влиза в сила и новият акциз за цигарите, който ще доведе до поскъпване на папиросите с 20 ст. до един лев на кутия. Цената на най-разпространените марки ще се повиши с около 30 ст.

Данък „уикенд“ също влиза в сила от началото на годината, при който с ДДС ще се облагат частично вещи фирмена собственост, ако се ползват и за лични нужди, означава, че служителите ще дължат данък общ доход и осигуровки върху тези привилегии. До края на януари Националната агенция за приходите (НАП) ще изготви методология за изчисляване на т. нар. данък „уикенд“. Експерти вече предупредиха за възможността от субективно тълкуване на закона, според който трябва да се облага онази част от вещите фирмена собственост, или ползваните от нейно име услуги, които са за лични нужди на собственика или служителите.

На 1 януари влиза в сила новият Кодекс за застраховането, с който се дава възможност на КАТ да прекратява служебно регистрацията на автомобили без застраховка „Гражданска отговорност“. Глобата за несключена „Гражданска отговорност“ намалява от 400 на 250 лв. за физическо лице. Но когато потребителят е уведомен и му е даден срок да заплати застраховката си, но той не изпълни задължението си навреме, регистрацията на превозното средство ще се прекратява служебно.

От 1 янyapи 2016 г. влиза в cилa изискването работодателите да подават по електронен път болничните листове до Националния осигурителен институт (НОИ). За целта фирмите трябва да се регистрират като потребители на електронните услуги на НОИ. Новите правила позволяват, ако работодателят има да подава до 2 документа, то да ги подава на хартия или на електронен носител, ако са повече от два – на електронен носител или по електронен път, а ако са повече от 10 документа – задължително по електронен път.
Системата ще изисква електронен подпис. От началото на 2015 година лекарите подават данните от болничния по електронен път директно в НОИ, но имаше забавяне при изплащането, защото работодателите ги подаваха на хартия. Очаква се с промените от тази година процесът да стане по-бърз, поне с пет дни.

От 1 януари 2016 г. влизат в сила нови срокове за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения. За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите. За самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

Започва да работи и националният регистър за опасни съоръжения. Той ще се управлява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и ще цели да обхване 500 000 съоръжения.

Източник: Дневник