Мнения

Какви са основните препоръки на МОН за предстоящата учебна година

В петък, 23 юли, се проведе експертна работна среща с началниците на регионалните инспекторати по образованието от цялата страна, представители на синдикални и работодателски организации, директори и учители.

На нея министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев описа основните препоръки на неговия екип за предстоящата учебна година:

– Активно реформиране на професионалното образование, което е образователната единица, която създава нови възможности за разрешаването на икономически и социални проблеми;

– Насърчаването на оздравителни мерки, превенция на лоши практики и нов начин на мислене, което да защити авторитета на системата;

– Партньорство и екипна работа, а не еднолично вземане на решения;

– Почтено използване на възможностите, строг финансов контрол и недопускане на злоупотреби със средства, осигурени от европейските фондове за финансиране на проекти в образованието.

– Подобряване на качеството на преподаване в училищата чрез повишаване на личната мотивация на преподавателите;

– Подобряване и увеличаване на творческото начало в процеса на обучение;

– Обновяване на съдържанието в учебниците след анализ и оценка на недостатъците на настоящия учебен материал;

–  Образователна интеграцията на деца и ученици от етническите малцинствата и особено внимание към децата с майчин език, различен от българския, включително и такива на бежанци.

Експертната среща продължи с анализ от страна на началниците на регионалните инспекторати по зададените теми.

Позиция заявиха и другите поканени на срещата – представителите на синдикалните и работодателските организации. Учители от 18-о СОУ „Уилям Гладстон“ споделиха добри практики на едно от най-големите училища в системата на училищното образование.