Учители

Какви мерки включва “Националната стратегия за развитието на педагогическите кадри“

Предвидените в Националната стратегия за развитието на педагогическите кадри мерки включват: актуализиране на учебни планове и програми на висшите училища, по които се обучават студенти за придобиване на професионална квалификация „учител“; съгласуване на продължаващата квалификация на педагогическите кадри по професионална подготовка с изискванията на бизнеса; разработване на система на модулен принцип за дистанционно обучение на педагогическите кадри.

Това информира в сайта си Минитерството на образованието и науката

Стратегията въвежда единна система за контрол при подготовката, продължаващата квалификация на педагогическите кадри, както и система за контрол на качеството на труда, професионалното и кариерното развитие, водеща до диференцирано заплащане на педагогическите кадри и до включване на учителската професия в списъка на регулираните професии в Република България.

Проектa на Стратегията можете да видите ТУК