Училища

Каква информация дава психологическия тест при децата в първи клас

Психологически тестове проверяват готовността на децата за училище. Този метод се прилага от няколко години и вече все повече учебни заведения го използват. Често помага и за равномерното разпределение на първокласниците по класовете, информира Нова ТВ.  

В едно от тези училища – 23 СОУ, тестът се прилага от години. Той ще бъде решен и от  бъдещите първокласници. Без да слага етикети и без да отлага влизането им в първи клас дава информация за подготовката на всяко дете.  

С тестовете се прави така наречения „експресен профил на детето“. Понякога така се открива и че дете има специални протребности и му е нужно повече внимание.

„Това е един бърз детектор, който ориентира възрастните как ще влезе това дете в училище, защото в тези ранни години е много важна нагласата към ученето“, казва Анет Маринова, психолог в училището.

От тези тестове има и друга полза – помагат за разпределението в класовете, така че да се постигне баланс.

„Заедно с учителите обсъждаме, така че да може да се получи едно балансирано разпределение по класовете, за да не се събират много деца с различни възможности“, казва още Анет Маринова.