Институции

Кабинетът отпусна 24 млн. лв. за работа с деца и ученици от уязвими групи

Кабинетът отпусна по бюджетите на общините 23,9 млн. лв. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Средствата са предвидени в бюджета на Министерството на образованието и науката за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране на ученици.

По-голямата част от сумата – 22,5 млн. лв. е за детските градини и училищата, в които има деца от уязвими групи. С тях се осигурява финансов ресурс за реализиране на по-ефективни мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование.

Средствата за кариерно ориентиране и консултиране на ученици са 1,36 млн. лв. и се предоставят на центрове за подкрепа за личностно развитие. С тях ще бъдат подпомогнати дейности за кариерно ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностните им качества и придобиването на социални компетентности.

Източник: investor.bg