Институции Училища

Кабинетът отпусна 2 млн. лв. за училищни лаборатории

Правителството отпусна 2 139 402 лв. за ново оборудване в училищните лаборатории и закупуване на специализирани уреди и апаратура за центрове за специална образователна подкрепа.

Средствата ще бъдат предоставени по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ от бюджета на просветното министерство. 751 общински образователни институции ще получат 1 124 399 лв. за подобряване на кабинетите за обучение по природни науки в общообразователната и профилираната подготовка на учениците.

Със средствата ще може да се осигурят уреди, прибори, пособия, реактиви и други консумативи за експериментална работа, ще се ремонтират класни стаи и ще се закупи обзавеждане и оборудване. По националната програма ще се предоставят и 735 003 лв. на 79 общински училища и 2 центъра за специална образователна подкрепа за оборудване и обзавеждане на стая за дейности по интереси, осигуряване на материали за работа в часовете, на книги и игри за децата и учениците. С 280 000 лева пък 7 общински центрове за специална образователна подкрепа ще могат да закупят специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, дидактически материали, консумативи и др. Те ща се използват за обучение, терапевтична и рехабилитационна работа в специализираните кабинети, за да се осигури подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Правителството одобри и 1 666 567 лв. по Национална програма „Без свободен час“. Те ще бъдат предоставени в 758 общински училища, 92 детски градини и един център за специална образователна подкрепа. Средствата са за изплащане на възнаграждения за учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги за периода 01.11.2018 г. – 30.04.2019 г..

Източник: monitor.bg