Кабинетът одобри 21,4 млн. лв за университетите

Кабинетът одобри 21,4 млн. лв за университетите

Правителството даде зелена светлина за разпределението на 21 422 145 лв допълнителни средства за държавните висши училища. Парите са предвидени в Държавния бюджет за 2014 г. и ще се разделят по предварително уточнени критерии.

Финансовият ресурс се разпределя между ВУЗ-овете в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението, съответствието му с потребностите на пазара на труда и за увеличение на диференцираните нормативи за издръжка на обучението в приоритетни професионални направления.

Субсидия зависи и от броя на студентите, които се обучават в съответното професионално направление.

Две са професионалните направления. Към едното спадат педагогически и природни науки, математика и информатика, технически науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, както и изкуства.

Към второто са хуманитарните науки, социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт, сигурност и отбрана.

Освен това държавата ще гарантира и кредити за студентите в размер на 40 млн. лв.

Коментари във Facebook