Училища

Кабинетът одобри 21,4 млн. лв за университетите

Правителството даде зелена светлина за разпределението на 21 422 145 лв допълнителни средства за държавните висши училища. Парите са предвидени в Държавния бюджет за 2014 г. и ще се разделят по предварително уточнени критерии.

Финансовият ресурс се разпределя между ВУЗ-овете в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението, съответствието му с потребностите на пазара на труда и за увеличение на диференцираните нормативи за издръжка на обучението в приоритетни професионални направления.

Субсидия зависи и от броя на студентите, които се обучават в съответното професионално направление.

Две са професионалните направления. Към едното спадат педагогически и природни науки, математика и информатика, технически науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, както и изкуства.

Към второто са хуманитарните науки, социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт, сигурност и отбрана.

Освен това държавата ще гарантира и кредити за студентите в размер на 40 млн. лв.