Училища

Кабинетите по химия ще имат камина, а по технологии – поялник

Кабинети по химия с камина за провеждане на химични опити, класни стаи с мобилни стени, зеленчукови градини, оранжерии, дендрариум, зоокътове, антибактериални винилови настилки.

Tова са част от минималните изисквания пред учебните заведения, записани в проект на наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностна подкрепа. Наредбата цели да приближи училищната среда към съвременните стандарти, но някои от записаните в нея изисквания звучат фантастично на фона на родната действителност, в която все още има училища, които едва успяват да си платят нафтата и в които мазилката пада върху главите на децата. Документът все още не е публикуван за обществено обсъждане, но проектът му е изпратен за мнения до училищните директори. Той трябва да важи за учебната 2020/2021 г.

Стандартите за различните етапи се различават, но всяко училище трябва да има бюфет, както и открити и закрити спортни площадки. За малките трябва да има класна стая за всяка паралелка, зона за отдих, кабинет на психолог, ресурсен и логопедичен кабинет. От първи до четвърти клас децата трябва да учат на индивидуални, а не двойни чинове, като в класната стая трябва да има и обща маса и столове, както и места за учебниците, за книгохранилище и за връхни дрехи и чанти. В занималнята всяко дете трябва да разполага с поне 2 кв.м площ.

За училищата, предлагащи обучение в прогимназиалния етап, е заложено да имат поне 3 класни стаи за три паралелки от 5-и до 7-и клас, по един специализиран кабинет по химия, биология, физика, музика, технологии и предприемачество, рисуване, компютърен кабинет, както и логопедичен, ресурсен кабинет и такъв за психолог. Тук изискванията са същите като в началния етап, но не е необходимо всяко дете да седи на самостоятелен чин.

За специализираните кабинети има заложени куп детайли, чието изпълнение със сигурност ще затрудни финансово директорите. Кабинетите по химия например трябва да разполагат с маси със защитно покритие, инсталационно оборудвани и с надстроечни елементи, с демонстрационен плот за учителя с връзки към обслужващите инсталации в сградата, електроизолационен под, устойчив на химични въздействия. Сред особено сложните за изпълнение изисквания са наличие на камина за провеждане на опити, както и на мивка до всяко работно място, като е позволено при липса на място една мивка да се дели от 2-ма -3-ма ученици – което донякъде е така и сега. За кабинетите по физика важат почти същите изисквания, като те могат да разполагат с по една мивка на 5 работни места, както и телескоп. В тези по биология обезателно трябва да има микроскопи – минимум по един на двама ученици, вкл. един дигитален микроскоп за учителя.

Кабинетите по технологии и предприемачество трябва да разполагат с тезгях с менгеме, електрическа пробивна машина със стойка, поялник, шевна машина, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, хладилник, мивка с топла вода и др.

„Проектът е много хубав, но финансово неприложим. 70-80% от училищния сграден фонд е стар“, коментира председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов. В момента за поддръжка на материално-техническата база се падат по 25 лв. на ученик. „Няма как всички изисквания да се изпълнят с това финансиране, но в перспектива е възможно, ако въпросните средства се увеличат. Един двоен чин струва 90 лв., а единичният е 70 лв.“, даде за пример той. Стаматов разказа, че в кабинета по химия в подопечното му 119-о СУ разполагат с камина, но направата й хвърлила директора в голямо приключение, докато успеят да я свържат с комина на училището.

„Много хубава наредба, но реалностите са други. 95% от сградния фонд е на 30-40 г. и новите изисквания не могат да се приложат за повечето от тях“, коментира Теодора Дачева от Националното сдружение на общините. По думите й от МОН са дали уверение, че изискванията, свързани с размера на площите (например на спортните площадки), ще важат само за нови сгради, както и че срокът до 2020/21 г. ще бъде удължен, защото никой няма да се справи с него. Според Дачева е добре да се действа на стъпки – да се подхване един проблем и да се реши докрай, като най-спешният според нея са училищните тоалетни.

В проектонаредбата има и насоки за модернизация на физическата среда в училищата. Сред препоръките са например да се организират зони като амфитеатър за обучение на открито, в двора да бъдат включени опитни полета, зеленчукови градини, оранжерии, дендрариум, зоокътове, хранилки за птици, събаряне на стени между две или три класни стаи, пристрояване на допълнителни площи, мобилни прегради между стаите, антибактериални винилови настилки, без гранитогрес и плочки, промяна в местата за сядане на децата и на учителя, който може да не е пред дъската, а между учениците, създаване на зони с мека мебел и др.

Източник: segabg.com