Ученици Учители

И учителите притеснени за външното оценяване

Учителите се притесняваме повече от учениците.

Това заяви пред БНР преподавателят Светлозар Георгиев, който е един от лауреатите на XX Национален конкурс „Учител на годината“ и автор на няколко нови помагала с тестове за матури за 7-и и 10-и клас.

Повод за думите му е предстоящото първо задължително външно оценяване по български език и литература и по математика в 10-и клас, предвидено за края на тази учебна година. В него се включва материал от 8-и до 10-и клас. Задължителна ще е и матурата по IT за измерване на дигиталните компетентности, по желание ще е матурата по чужд език.

Според Евгения Костадинова от МОН външното оценяване е рутинна дейност.

Според Светлозар Георгиев, ако има трудност, тя вероятно е свързана с прекалено обемния материал по литература.

„Твърде много автори и произведения има включени в учебната програма по литература и от тук са и притесненията на колегите – доколко ще може да се преподаде този материал“, каза той. Според него някои автори и текстове ще се предадат в рамките на два, три учебни часа, иначе времето няма да стигне.

На друго мнение са експертите от МОН, за които матурите са рутинна дейност. „Това е поредното външно оценяване. Знаете, че външни оценявания в българската образователна система се провеждат вече от повече от 12 години. Това е една рутинна дейност, при която учениците трябва да демонстрират своите усвоени умения и компетентности, вече с материал, който не е поднесен от преподаващия учител, а от външна оценяваща организация“, каза Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН.

Учениците, на които им предстои външно оценяване, вече са имали подобни изпити в края на 4-ти и в края на 7-и клас.

Организацията на външното оценяване ще бъде подобна на тази от „малките матури“ в края на 4-ти и на 7-и клас. Изпитите ще са в училищата, където учат младежите, а квесторите ще бъдат външни.

Създадени са изцяло нови учебни програми за учениците в 10-и клас.

„Външното оценяване чрез различен тип задачи например по български език ще оценява умението на ученика да търси, извлича, обработва, използва информация от различни информационни източници. Или пък – да познава и прилага книжовно езиковите норми, или пък – да открива и редактира стилово езикови грешки“, обясни Евгения Костадинова.

Външното оценяване беше въведено с новия закон, с който гимназиалното образование се разделя на два етапа, а първите ученици по новата програма ще завършат 10-и клас през 2020-а година. На сайта на Министерството на образованието и науката са публикувани моделите, по които ще се изготвят изпитите.

Източник: news.bg