Ученици

И тримата победители в V национално състезание по компютърни мрежи са от СМГ

И тримата победители в Петото национално състезание по компютърни мрежи за ученици от 8 до 12 клас, провело се на 10 и 11 април, са възпитаници на Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. След двата състезателни кръга първо, второ и трето място заеха съответно Павел Стефанов, Иван Арабаджиев и Мартин Райков.
 
Тези от тях, които не завършват тази година средното си образование, получават едногодишна стипендия за следващата учебна година от МОН, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
 
Националното състезание бе предшествано от регионални състезания, като най-активни в това отношение бяха Велико Търново и Кърджали, традиционно силни в подготовката и провеждането на състезания по мрежови технологии.
 
За подготовката си за състезанието участниците ползваха материали на програмата “Cisco мрежова академия”.
 
Състезанието бе организирано в два кръга – теоретичен тест, който положиха всичките 102 участници, като най-добрите 18 от тях преминаха във втория кръг, в който финалистите трябваше да открият и отстранят проблем в примерна мрежа. За останалите участници бяха предвидени лекции от водещи специалисти в областта на компютърните мрежи и технологии.
 
Задачите за теоретичния тест и практическия казус бяха подготвени от специалистите на ФМИ към СУ “Св. Климент Охридски”.
 
На официалната церемония по награждаването присъстваха зам.-председателят на ДАИТС д-р Красимир Симонски и деканът на ФМИ на Софийския университет д-р Иван Сосков.
 
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/