Учители

И квесторите без мобилни телефони на матурите

Новата проектонаредба за организация на държавните зрелостни изпити въвежда някои забрани, които липсваха в предишната, но всяка година влизаха в сила със заповед на министъра.

Тя изрично забранява и квесторите, както и учителите консултанти, да ползват мобилни устройства по време на изпита. Тази година имаше наказан квестор за това, че разговарял по мобифона си, по време на изпита.

Учители, които преподават или имат правоспособност да преподават по съответния предмет, нямат право да бъдат квестори.