Училища

И в Силистра работиха по проекта “Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“

Ученици от Силистра взеха дейно участие в работата по проекта на Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ, съобщават организаторите на инициативата.

Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е насочен към 13 000 ученици в средните училища, които са получили най-добрата външна национална годишна оценка и които са от онези региони в страната в които младежката безработица е най-голяма.

На тези активни млади хора се предоставят достъп до обучение по ИКТ, обучение по предприемачество, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да се възползват от настоящите ресурси и да придобият опит в областта чрез менторство.

Партньор по този проект в град Силистра е ПМГ „Св. Климент Охридски“. С активната подкрепа на г-жа Анелия Невска, директор на ПМГ „Св .Климент Охридски“ и няколко учители от това училище бяха предоставени на неговите ученици алтернативни и модерни образователни програми и така да им беше осигурена възможност да планират и реализират пълния си потенциал, като и по-големи възможности за образование, заетост и предприемачество.

В рамките на този проект на 15 и  16 ноември 2013 година седемнадесет изявени ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски“ които са показали най-добри резултати в иницираното от нас обучение гостуваха на Стопански факултет и получиха възможност за напълно безплатна сертификация по програмите Microsoft Office Specialist (MOS) 2013 и Microsoft Technology Associate.

Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е един от 27 гранта на Microsoft YouthSpark за младежки неправителствени организации в 25 страни в Европа през 2013 г. и част от световния ангажимент на Microsoft да се създадат възможности за 300 милиона младежи в 100 страни през следващите три години.