Ученици

И в Димитровград взеха сертификати по “Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“

Проектът на Сдружението на завършилите Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е насочен към 20 000 ученици в средните училища.

На тези активни млади хора се предоставят достъп до обучение по ИКТ, обучение по предприемачество, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да се възползват от настоящите ресурси и да придобият опит в областта чрез менторство.
 
Партньор по този проект в град Димитровград е ПМГ „Иван Вазов“. С активната подкрепа на г-жа Добринка Донева, на нейните ученици бяха представени алтернативни и модерни образователни програми чрез които да планират и реализират пълния си потенциал, както и получат по-големи възможности за образование, заетост и предприемачество.

В рамките на този проект на 13 Декември 2014 година седем  изявени ученици от ПМГ „Иван Вазов“. които са показали най-добри резултати в инициираното по проекта обучение гостуваха на Стопански факултет на СУ Св. Кл. Охридски и получиха възможност за напълно безплатно сертификация по програмите Microsoft Office Specialist (MOS) 2013 и Microsoft Technology Associate.

Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е един от 27 гранта на Microsoft YouthSpark за младежки неправителствени организации в 25 страни в Европа през 2014 г. и част от световния ангажимент на Microsoft да се създадат възможности за 300 милиона младежи в 100 страни през следващите три години.