Ученици

И във Велико Търново работиха по “Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“

Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е насочен към 13 000 ученици в средните училища, които са получили най-добрата външна национална годишна оценка и които са от онези региони в страната в които младежката безработица е най-голяма.

На тези активни млади хора се предоставят достъп до обучение по ИКТ, обучение по предприемачество, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да се възползват от настоящите ресурси и да придобият опит в областта чрез менторство.

Партньор по този проект в град Велико Търново е Старопрестолна гимназия по икономика. С активната подкрепа на г-жа Теодора Митева, преподавател в Старопрестолна гимназия по икономика на неговите ученици бяха предоставени алтернативни и модерни образователни програми и така да им се осигури възможност да планират и реализират пълния си потенциал, като и по-големи възможности за образование, заетост и предприемачество.

В рамките на този проект на 18 декември 2013 година осем изявени ученици от Старопрестолна гимназия по икономика които са показали най-добри резултати в иницираното обучение гостуваха на Стопански факултет и получиха възможност за напълно безплатно сертификация по програмите Microsoft Office Specialist (MOS) 2013 и Microsoft Technology Associate.

Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е един от 27 гранта на Microsoft YouthSpark за младежки неправителствени организации в 25 страни в Европа през 2013 г. и част от световния ангажимент на Microsoft да се създадат възможности за 300 милиона младежи в 100 страни през следващите три години.