Институции

И БАН ще праща учители зад граница

Научните институти на БАН с акредитация по филология ще могат наравно с висшите училища да командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранни вузове.

Това ще приеме кабинетът на утрешното си заседание. Изискванията към кандидатите са да имат поне магистърската степен в професионално направление „Филология“.

Дългосрочно командированите преподаватели ще получават средства за командировъчни, заплата по трудово договаряне, както и пари за пътни разходи до мястото на командироване, медицинско застраховане, средства за служебно пътуване до България. Сумите ще се отпускат от Министерството на образованието и науката по бюджетите на държавните висши училища и БАН, които имат споразумение с МОН. Предвиждат се и средства за осигуряване на учебна литература, помагала и материали, а също и разходи за транспорт за съответната академична година.

Цеалта на измененията е да се повиши качеството на преподаването и засилване на интереса на чуждестранните студенти към българския език, литература и култура.

Източник: offnews.bg