Учители

Искат по-сериозен контрол за учителите

Съюзът на работодателите в образованието поиска по-голям контрол за преподавателите в училище. Идеята беше споделена със зам.министъра на образованието Милена Дамянова на среща в пловдивското СОУ „Христо Г. Данов“, на която присъстваха директори от 56 общини в Южна България.

Ако наказваме учениците с 1/3 неизвинено отсъствие за закъснение от 15 минути, сме дължни да следим и дали преподавателят спазва правилото да е б училище четвърт час преди урока, мотивира идеята за електронен контрол председателят на съюза Самуел Шейнин, цитиран от вестник „Твоят ден“.

Системата за отчитане струва около 800 лв и е въведена в 11 училища. Резултатите показват, че преподавателите прекарват в школото 5-6 часа, помощник директорът 8-9, а директорът 10-11 часа.

Милена Дамянова обаче смята, че система за чекиране няма да има положителен ефект, но за сметка на това е на мнение, че всеки директор може сам да реши как да упражнява контрол.

Зам.министърът е категорично против идеята на Синдиката на българските учители да отпаднат извинените и неизвинени, като на тяхно място се върне оценката на поведението.

„Не можем да оценяваме нещо, което не преподаваме“, заяви тя.

На срещата се обсъдиха и промените, касаещи началниците на училищата, които ще бъдат атестирани на определено време. Гилдията на директорите смята, че ще е полезно колегите им да бъдат тествани дали са в крак с изискванията.