Ученици

Искат от министъра да анулира задача

За анулиране на задача номер 3 от теста от Националното външно оценяване на учениците от седми клас, който беше и вход в гимназии, се обяви родител на дете, явило се на изпита, четем в сайта offnews.bg.

Арх. Симеон Петков е категоричен – условието в задача №3 от теста, даден на изпита по български език и литература на седмокласниците, е некоректно зададено спрямо графиката, към която се отнася.

Ето пълния текст на писмото на арх. Петков.

Уважаеми господин министър,

Вчера (21.05.2013 г.) Вие обещахте на нас, родителите, спокойно провеждане на ДЗИ и НВО (бел. ред. – държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване). Оказа се, че това отново не е така. Визирам въпрос №3.

Въпрос №3

Кое твърдение е вярно, като имате предвид информацията от графиката?

През 2000 г. производството на велосипеди …….. спада.

А) бегло
Б) рязко
В) плавно
Г) слабо

А сега вижте обективно разчетената информация, която графиката дава на децата.

Ясно се вижда, че година 2000 е край на периода. Резкият спад се отнася за около 1997-1998 г. От графиката на зададения въпрос е видно, че през 2000 г. имаме рязко покачване на 100 млн., а няма спад, което противоречи на зададения въпрос.

Във връзка с даденото от Вас пред БНТ интервю на 22.05.2013 г. в сутрешния блок, което аз с голямо внимание гледах и слушах, вие твърдите: „Ако има пропуск, малко оста да се е изместила, би трябвало децата да се досетят и да си представят, че точката на спада се намира в 2000 г.“ Дали това е така?

Графиката отразява нещо точно, тя не може да бъде нито разтеглена, нито свита, защото в такъв случай данните ще бъдат променени и ще се отнесат към друга година. Аз съм архитект и боравя с чертежи, графики и техническа документация, затова не мога да допусна, че за един министър прецизността няма значение.

При така зададената графика нито един от посочените отговори не е верен, защото производството на велосипеди през 2000 г. рязко се е покачило спрямо предходния период, а не е спаднало.

Моята дъщеря се е готвила упорито през цялата година и сега трябва да изгуби две точки, защото някой експерт от МОМН, подготвящ изпитните въпроси не си е свършил работата. Две точки при усвоения резултат е 16 стотни от общия бал.

Във връзка с гореизложеното, моля да анулирате въпрос №3 от националното външно оценяване по български език и литература. Става въпрос за изграждането на принципно разбиране на света от подрастващи деца и те не могат да стават жертва на грешно зададени условия при изпита.

Още по темата