Мнения Ученици Училища Учители

Ирина Танева: Уроците на открито са много по-въздействащи

Ирина Танева

Ирина Танева e психолог и педагогически съветник в СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат.

„Уроците в отворени пространства като класни стаи на открито, паркове и градинки са много по-въздействащи и запомнящи се. Вярвам, че ресурсите за създаването на една такава „стая“ са по възможностите на повечето училища. Доброволен труд и свобода на творчеството биха направила децата още по-съпричастни към нея“, казва тя.

– Как и защо започнахте да преподавате в класна стая на открито? Кой и кога я изгради?

Изградихме класната стая на открито през 2013 година по проект ПУДООС с начална идея да обособим там и площадка за провеждане на часовете по безопасност на движението. Разположихме в задната затревена част на училищния двор маси и пейки, пейки с перголи, кошчета за боклук, бетонирана площадка с преносима настилка за безопасност на движението. Извършихме облагородяване и озеленяване на пространството около класната стая. Скоро след това започнахме да използваме зелената класна стая за провеждане и на други часове с учениците от начален етап. Много често следобедните часове за занимания по интереси колегите провеждат там при хубаво време.

– Ковид ситуацията промени ми отношението към този тип преподаване? Вашите колеги използват ли повече това пространство и за какво?

Ковид ситуацията предполага много от часовете да се провеждат там в дните, в които учениците са присъствено. В края на миналата учебна година там се състояха част от тържествата на малките ученици.

– Според Вас учениците как възприемат уроците навън и различава ли се от случаите, когато преподавате на закрито?

Уроците в отворени пространства като класни стаи на открито, паркове и градинки са много по-въздействащи и запомнящи се. Моите наблюдения са, че, когато учениците за първи път ползват зелената класна стая, доста бързо се разсейват. Но последващи такива занятия имат много положителен ефект, тъй като природата успокоява, концентрира и дава възможност за широта на педагогическите похвати. Малките, имайки възможност на наблюдават и изследват промените в природата, лесно правят междупредметни връзки и прилагат наученото. За големите ученици е чудесна възможност да работят в екип.

– Класните стаи на открито доколко могат да служат за решение на някои от предизвикателствата на преподаването в настоящата ситуация?

Откритите класни стаи са добър вариант в ситуацията, в която в момента се намира светът. Би било чудесно, ако има възможност за изграждане на повече такива. Вярвам, че ресурсите за създаването на една такава „стая“ са по възможностите на повечето училища. Доброволен труд и свобода на творчеството биха направила децата още по-съпричастни към нея. В училището ни има сформиран ученически парламент, който предвид ситуацията заседава онлайн, но със затоплянето на времето би ползвал активно откритата класна стая.

Снимка: личен архив