Мнения

Ирина Бокова: Има глобална криза на образованието

Генералният секретар на ЮНЕСКО, българката Ирина Бокова, говори пред „Монитор“ по повод годишния доклад на организацията по програмата „Образование за всички“, където се отбелязват тревожни констатации и тенденции.

„Тази година докладът беше посветен на качеството на образованието и на проблемите на учителите и, разбира се, по какъв начин могат да се постигнат целите на програмата „Образование за всички“.

„Основният извод е, че в света има глобална криза на образованието и тя засяга главно деца и млади хора в неравностойно положение“, заявява Бокова.

„Самата програма „Образование за всички“ е една стратегическа цел. Този доклад е съсредоточен върху качеството, а учителите са най-важният фактор за това“, отбелязва още тя.