Информация за събития, мероприятия и др.

След като сте се логнали на екрана горе в дясно е изписано Името на ученика (Името на родителя) и иконка „Съобщения. Като кликнете върху нея се визуализират вашите съобщения по дата и час.

фиг. 1

При избор на някое от съобщенията се визуализира в режим „Преглед“ (фиг. 2)

фиг. 2

При избор на „Виж всички“  се визуализират всички съобщения на работния екран. (фиг. 3)

фиг. 3