Мнения

Информация за работа по съвместни проекти между Япония и ЕС

В отговор на подписано споразумение между Япония и Европейския съюз, Японската агенция за наука и технологии (YSTA), предоставя информация за работа по съвместни проекти.

Представители на агенцията уточняват, че при наличие на европейски учени, готови да участват в съвместни проекти, YSTA ще отпусне финансиране за чуждестранното участие (екипни и индивидуални изследвания).  

Допълнителна информация за проектите може да бъде изтеглена от следните интернет-страници:

http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/en/index.html – (Core Research for Evolutionary Science and Technology)
http://www.jst.go.jp/kisoken/presto/en/index.html – (Precursory Research for Embryonic Science and Technology)

Източник: Пресцентър на МОН