Информация за програмата по дни и часове

След като сте се логнали на екрана в ляво се намира Меню: Начало, „Учебна дейност“ – с подменю „Днес„.

Като кликнете върху иконка „Днес“ (програмата ви за деня) или върху подменю „Днес“ се отваря нов изглед с програмата за текущата дата или друга дата по избор, което става с помощта на календар (той се визуализира като кликнете в полето за дата, под надписа дата) и учителите по съответните предмети. (фиг. 1) Сменяйки датата можете да видите цялата си програма за седмицата.

фиг. 1

«  за ученици