Информация за закъснения, отсъствия, оценки и забележки по дни и часове

След като сте се логнали на екрана в ляво се намира Меню: Начало, „Учебна дейност“ – с подменю „Днес„. Горе в дясно е изписано Името на ученика, иконка „Съобщения“ (кликвайки върху нея се визуализират вашите съобщения по дата и час), иконка „Изход“ (по подразбиране за излизане от е-дневник). фиг. 1

фиг. 1

След като кликнете върху иконка „Днес“ (програмата ви за деня) или върху подменю „Днес“ се отваря нов изглед с програмата за текущата дата или друга дата по избор, което става с помощта на календар (той се визуализира като кликнете в полето за дата, под надписа дата) и учителите по съответните предмети. Закъснения, отсъствия, оценки, забележка (ако има такива) се визуализират, когато е изминал денят или часът. фиг. 2

фиг. 2

«  за ученици