Ученици

Информация за Държавния зрелостен изпит по избор

Информация за Държавен зрелостен изпит по избор. Випуск 2015 г. е 58 745 ученици, от тях са се явили 53 310, което е 90,75% от завършващите 12-ти клас, съобщава на сайта си МОН.

Броят на явилите се зрелостници по предмети е, както следва:

математика – 3794;
история и цивилизация -1988;
физика и астрономия – 359;
география и икономика – 12 671;
химия и опазване на околната среда – 285;
философски цикъл – 4506;
биология и здравно образование – 15 802;
английски език – 11 375;
руски език – 323;
немски език – 1110;
испански език – 423;
френски език – 556;
италиански език – 118.

При провеждането на държавния зрелостен изпит по избор са анулирани 69 работи, от които по география и икономика – 36, по биология и здравно образование – 21, по история и цивилизация – 2, английски език – 3, философски цикъл – 4, физика и астрономия – 2, математика – 1.

Най-много анулирани работи има в: област Хасково – 8,  област Кърджали – 7, в областите Кюстендил и Русе – по 6, област Враца – 5, в областите Перник, София-град, Стара Загора – по 4.

В областите Велико Търново, Добрич, Разград, Търговище, Шумен и Ямбол не са анулирани писмени работи.

Отстранени са двама квестори поради неизпълнение на служебните задължения.

В СОУ „Найден Геров“ – Пловдив, при токов удар от  08:17 до  08:30 часа временно са се изключили камерите. Повредата е отстранена в 08:30 часа.

Във връзка с установена неточност в последователното номериране на  изпитните задачи, в 8:49 ч. чрез регионалните инспекторати по образованието училищата, в които се провежда ДЗИ по немски език, са уведомени, че при въпросите към част III, текст А, номерата от 31 до 35 (стр. 6 и 7 от изпитния материал) следва да се отбелязват като номера от 46 до 50 в листа за отговори. Тази техническа грешка няма да промени резултата от изпита.