Ученици

Информация за държавните зрелостни изпити

Държавните зрелостни изпити се провеждат от 2008 г., т.е. това е шестата година на провеждането им и единадесетата поредна сесия. Това съобщиха от Министерството на образованието, младежта и науката.

Задължителните ДЗИ са два – по български език и литература и по учебен предмет по избор от предметите математика, чужд език (АЕ, ИЕ, ИтЕ, НЕ, РЕ, ФЕ), философски цикъл, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

Датите за провеждане на държавните зрелостни изпити са: 21 май 2013 г. – БЕЛ, 23 май 2013 г. – втори задължителен ДЗИ

Зрелостниците по свое желание могат да положат и допълнителни ДЗИ по учебен предмет по избор (от изброените по-горе) Проект на дати за провеждането им – 27, 28 и 29 май 2013 г.

Формат на ДЗИ (определя се с учебно-изпитните програми по съответния учебен предмет); без промени през настоящата учебна година

Вид – писмени и анонимни
Времетраене – 4 астрономически часа
Учебно съдържание – задължителна подготовка

Формат – тест (въпроси с избираем отговор, въпроси, изискващи кратък свободен отговор, създаване на текст (БЕЛ, чужд език, история, география, философия) или решаване на задача (математика)

Оценяване – 100 точки Без промени при тегленето и изпращането до училищата в деня на изпитите

Брой на подалите заявление за ДЗИ по БЕЛ – 62012
Брой на подалите заявление за полагане на втори задължителен ДЗИ – 63843
Брой на подалите заявление за полагане на ДЗИ по желание – 523

Най-голям интерес традиционно има към:

география и икономика – 20259 зрелостници
биология и здравно образование – 13649 зрелостници
английски език – 11925 зрелостници
Най-малко желаещи има за полагане на изпит по италиански език – 117 зрелостници

Още по темата