Мнения

Информационните технологии като нови възможности за обучение

Поредица от семинари, посветени на бъдещето на образованието, ще се проведат в градовете Сливен, Кърджали и Хасково

Как си представяте класната стая на бъдещето? Как информационните и комуникационни технологии ще създадат нови възможности за образование в училищата, в университетите и след това – през целия живот? Как съществуващите вече иновации могат още днес да модернизират образователната система и да повишат ефективността на ученето?

На тези и много други въпроси ще бъде потърсен отговор в рамките на поредица от семинари, които ще се проведат в гр. Сливен (на 27 април, в ПМГ ”Добри Чинтулов”, кабинет 16, начален час 13:00 ч.), гр. Кърджали (27 април, в СОУ „Отец Паисий”, начален час 12:00 ч.) и гр. Хасково (28 април, Дом на учителя, начален час 12:00 ч.). Те се организират в рамките на проект „План за действие за ИКТ – подкрепа на ученето през целия живот” (ICT-4-LLL) с бенефициент Министерство на образованието, младежта и науката и координатор Сдружение  Център за творческо обучение. Събитията ще бъдат подкрепени от Регионалните инспекторати по образованието в тези градове и ще съберат на едно място представители на училища, университети, неправителствени организации, както и експерти в сферата на информационните и комуникационни технологии.

„Широкото навлизане на информационните технологии в образованието е сред ключовите фактори за повишаване конкурентоспособността на българските училища и университети, и в крайна сметка – за превръщането на българските ученици в още по-конкурентни граждани на бъдещото общество, базирано на знанието. В целия свят иновациите се възприемат като важен двигател за реформиране на образователната система и е радостно, че в България вече сме направили много от най-важните стъпки за да гарантираме осъществяването на тази промяна. Именно на досегашните ни постижения и на тенденциите за навлизане на информационните и комуникационни технологии в подкрепа на ученето през целия живот е посветен предстоящият семинар в Сливен, Кърджали и Хасково“ – обясниха Александър Ангелов, представител на Центъра за творческо обучение и доц. Галя Кожухарова, директор на Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите, ДИПКУ към Тракийски университет – Стара Загора.

Проектът „План за действие за ИКТ-подкрепа на ученето през целия живот“ си поставя за цел да изработи План за действие за интегрирано използване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в подкрепа на реализацията на Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ – 2008-2013).

В това направление работят следните шест работни групи:

1/ Училищно образование (с водещ партньор –Столична Община);
2/ Висше образование (с водещ партньор – Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, СВУБИТ);
3/ Професионално образование (с водещ партньор – Национално сдружение за малък и среден бизнес , НСМСБ);
4/ Обучение и квалификация за възрастни (с водещ партньор – Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите, ДИПКУ към Тракийски университет – Стара Загора);
5/ Неформално учене и самообучение (с водещ партньор – Сдружение Център за творческо обучение, СЦТО) и
6/ ИКТ за ученето през целия живот (с водещ партньор – Сирма Медия).

На семинарите ще бъдат представени най-значимите тенденции в сферата на образованието, неговата модернизация и навлизането на нови технологии в обучението. Посетителите ще се запознаят с визията на организаторите за класната стая на бъдещето, със самия проект „ИКТ за учене през целия живот”, с партньорите, участващи в него, както и с докладите на работните групи по проекта. Ще бъдат представени стратегиите за образование на трите общини, в контекста на използването на новите технологии за учене през целия живот и ще бъде дискутирано приложението на Стратегията за учене през целия живот в различни области, интересуващи всеки от участниците. Внимание ще бъде обърнато и на въпроса за квалификацията на учители. Семинарите се провеждат в различни градове с цел да се подобри информираността за реализирането на националните стратегии за учене през целия живот.

Повече за Център за творческо обучение

Центърът за творческо обучение се намира в подножието на Лозенската планина до София и провежда образователни програми за деца, учители, както и редица други дейности. Фокусът на организацията е в балансираното и всеобхватно развитие на личността чрез интензивни програми за творческо учене и свободно общуване с другите. Целта е да бъде събуден естественият интерес на децата, да опознават света и да бъдат подтикнати към смислено саморазвитие. Това става с много смях и забава, но и сериозна работа, и преодоляване на предизвикателства. Резултатът е вътрешно удовлетворение, промяна на светогледа и различно отношение към ученето. Центърът използва модерна техника, осигурена от Сирма Медия, включително интерактивни дъски и платформата за класната стая на бъдещето, с техника на Intel – classmate PC. Някои от партньорските училища на центъра вече имат такива класни стаи: ПМГ „Акад. Проф. Асен Златаров“, гр. Ботевград и гимназия „Д-р Петър берон“, гр. Варна.

Центърът за творческо обучение акцентира върху развитие на способности и умения, като самостоятелно изследване на проблеми и взимане на решения, прилагане на знанията за решаване на практически задачи, реалистична самооценка и самочувствие, формиране и отстояване на собствено мнение, по-добра комуникация и ефектива работа в група. Програмите на Центъра включват дейности по природни науки с експерименти, познания за Космоса с конструиране на ракети, опознаване на човешкото тяло и режими на хранене, познавателен и забавен спорт, себеизразяване и различни техники за общуване, оцеляване и действия при кризисни ситуации и бедствия. Част от занятията са реализирани в сътрудничество със „Space Camp” в Измир, акредитиран от NASA. Най–изявените деца формират българските отбори, които ежегодно взимат участие в международните програми на “Space Camp”.