Училища

Информационните технологии в 9-та френска гимназия

Говоренето за информационни технологии може да означава споменаване на банални неща от нашето всекидневие. Изясняването обаче на важността на ИТ във Френската гимназия не е тривиалност. То е допълване до разкриваната в гимназията чрез многообразна учебна и извънучебна работа истина, че живеем в много любопитно време, в което стават все по-значими неща. Отбелязваме 55-годишнината на Френската езикова гимназия /ФЕГ/с ИТ-инфраструктура от ново поколение. Eкипът фокусира своите усилия за развитие на информационната инфраструктура в няколко посоки – осигуряването на нов хардуер, въвеждане на технологии за учебна и административна дейност, пренасяне на инфраструктурата в облак и т.н.

В центъра на този процес всеки ден са нашите ученици. В общуването с дигиталните устройства те са изумително живи и като цяло търсят докъде се простират границите на възможното. В компютърните зали ние питаме – дали се открива свободата, докато се изучават ИТ, или трябва да си вече свободен, за да се установи къде започват и отиват ИТ?

Понеже сме завладени от ретроспективни трепети, може да се припомни, че като учебни предмети информатиката и информационните технологии бяха включени в по-сетнешно време сред списъка в училищните планове. Въздействие за това оказа развиващият се цифров бизнес, превърнал се във фактор от който зависят основни дейности в икономиката и резултатите от тях. През 80-те години отделни учебни теми от ИТ се появяваха в учебниците по математика и се знаеше, че има родни персонални 8-битови компютри с монохроматичен екран, които се ползваха със специфични команди. През 90-те години персоналните компютри се доближиха стремглаво до училищата. Графичният интерфейс, 32 и 64-битови компютри с вълшебната мишка, плеърите и интернет-конекцията, преобразиха училищният свят. През тези години младите хора поискаха да разберат себе си чрез виртуалното и започнаха да жадуват за повече опитвания. Мотивацията за хуманитарно съзидание се увеличи с тази за създаване на блогове, прехвърляне и записване на МP3 и МP4 и др.

На Лисабонската среща на Европейския съвет през март 2000 г. бе очертана стратегическата цел пред Европейския съюз да се превърне в най-конкурентното и динамично общество, базирано на знания в света. Сред целите бе и въвеждането на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в образованието въз основа на приетия от Европейската комисия eLearning Action Plan1. В българските училища, вкл. и в 9. Френска езикова гимназия се активизира осъвременяването на учебната работа съобразено с изискванията за добиване на ключови компетентности от младите европейци. Любопитството на учениците към делника с учебни часове в които се грешават интересни компютърни задачи с приложен характер и се създават програмни фрагменти в обектно ориентирана среда нарастваше и се предаваше от випуск на випуск с все по-изразена привързаност. В гимназията бе въведено за желаещите ученици профилирано обучение по ИТ. Системата за задълбочено изучаване на ИТ се допълни от включването на IT Academy of Microsoft (Imagine Academy), предоставяща най-съвременни знания по широк кръг от-курсове. До сега в нашата ITA са преминали допълнително обучение над 800 ученици.

Усвояването и прилагането на ИТ в гимназията допринася за професионалното ориентиране и кариерно развитие на младите хора. Един от най-стабилните сектори в България е ИТ индустрията. Затруднение за бурното развитие на технологичнитекомпании в България и Европа е липсата на достатъчно квалифицирани кадри. Все повече възпитаници на ФЕГ продължават образованието си и намират призвание в изучването и упражняването на компютърни науки, компютърни системи и технологии, софтуерно инженерство и информационни системи.

Информационните технологии започнаха да осигуряват разнообразие от методи и средства, които разкриваха нови възможности в класната стая по всички учебни предмети. Във ФЕГ бе възприето разбирането, че новите технологии определено позволяват да се подпомогне учебния процес като се организира по начин, който отчита индивидуалните потребности на учещите.

През последните няколко години целият екип на Френската езикова гимназия е изправен пред предизвикателството да се съчетава традиционното с новото – да експериментираме, да бъдем иновативни и да отговаряме на потребностите на новото поколение обучаващи се. Усилията в тази насока се подпомагат постоянно от екипа на Teacher,bg. Осъществи се изграждането и утвърждаването на гимназиален бранд. Бяха очертани неговите компоненти – собствен домейн, потребителски акаунти за Office356 за всеки ученик и учител, онлайн комуникация в облачна среда. На практика това означаваше акцентиране на силните страни на Френската гимназия от гледна точка на институциалната ѝ дейност, организацията на работа вътре в нея и възможностите за обучение, които предлага.

Стремеж във Френската гимназия е да се следва Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието (2014-2020) утвърдена от МОН. Осигурено е използването на съвременни компютърни системи и софтуер от последно потомство, лаптопи и таблети. Прилага се модерна интернет система предоставяща едновременен и повсеместен достъп до високоскоростен интернет от всички ученици и учители. В учебната работа се използва централизирано уеб-пространство за данни, изграждат се електронни уроци, прилагат се мултимедийни пособия обслужващи учебните кабинети.

В гимназията си служим с координирана електронна система за отбелязване на изявите на учениците. Така се осигурява нова действена среда за общуване с родителите и укрепване на единството в учебно-възпитателните ни дела с Училищното настоятелство. Ежедневно в интернет-платформата на гимназията се осъществяват средно по 5 000 влизания.

ИТ спомагат да се откриват нови възможности за полезни взаимодействия на ФЕГ с други училища в страната и чужбина и за партниране с ИТ-бизнеса и с неправителствени организации с насока да се прилагат съвременни методи в изпълняването на учебните програми и извън тях. Успешното прилагане на ИТ във Френската езикова гимназия се представя на редица национални конференции и образователни форуми. В гимназията се провеждат обучения на учители по прилагане на съвременни технологични способи на учебна работа.

Можем да изразим предположение, че информационните технологии в дейността на Френската гимназия ще продължават да се утвърждават. Натрупваната нова информационно-комуникационна култура ще влияе върху пътищата, по които ще се развива 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ занапред.

Достигнатите добри резултати по прилагането на информационните технологии в цялостната работа е плод и на усилията на колегите специалисти по информатика и информационни технологии. Известно е, че ИТ се развиват с бързи темпове. В дейността ни се появяват непрестанно потребности от нови функции и роли в осигуряване научебния процес свързани с техническата и административната поддръжка на електронната учебна среда и дейностите в нея. Затова можем да кажем, че най-хубавото в нашата професия е, че сякаш хубавите неща са тези, които предстои да се случат.

 

Иван Гьонов