Мнения

Информационен ден по програма “Хоризонт 2020“

На 27 януари 2015 г., вторник от 9:00 до 13:30 ч., в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ № 1, гр. София ще се проведе Национален информационен ден за дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Съорганизатори са Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.

Участието е безплатно. Изисква се регистрация!

Програмата и електронната форма за регистрация ще намерите на адрес:

http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=17