Мнения

Информационен ден за програмата “Наука за мир и сигурност“

Министерството на образованието и науката със съдействието на Министерството на външните работи и Постоянната делегация на Република България към НАТО организират Информационен ден, посветен на Научната програма на НАТО „Наука за мир и сигурност“, на 25 септември 2015 г., от 9:30 ч. в Аула Магна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Инициативата цели повишаване на информираността сред българските академични и научни среди относно конкретни възможности за финансиране на проекти по линия на Научната програма на НАТО, както и активизиране на участието ни в научния обмен между страните членки и страните партньори на Алианса. В рамките на Информационния ден, в който ще участват представители на Сърбия и Черна Гора, ще бъдат разгледани възможностите за развитие на регионалното сътрудничество и по-нататъшните механизми на взаимодействие за осъществяването на съвместни проекти.

Научната програма на НАТО (Science for Peace and Security Programme – SPS), създадена през 1958 г., продължава да има свой значителен принос за посрещането на общите предизвикателства пред сигурността. Тя е важен инструмент за развитие на партньорствата чрез засилване на диалога и практическото сътрудничество в приоритетни за програмата области. По нейна линия се финансират дългосрочни проекти, семинари и обучителни курсове, с фокус върху евроатлантическата и международната сигурност.

България участва в програмата от 1993 г. В периода 1998-2000 г. участието ни е най-интензивно в контекста на решението на правителството да се присъединим към Алианса. През последните 20 години са отпуснати над 230 стипендии, а над 600 български учени са подкрепени от Science Fellowship sub-program за провеждане на изследвания или изнасяне на лекции в научни институции.

Официални гости и основни лектори  на събитието са посланик Сорин Дукару, помощник-генерален секретар на НАТО по нововъзникващите предизвикателства пред сигурността, и членове на неговия екип, г-н Жан Мюлер, член на Независимата група за оценка на научните проекти и директор на Института за динамика на флуидите „Фон Карман“, г-н Дарко Петрушич, заместник-министър на науката на Черна гора.

Повече  информация  може да получите от приложената програма на информационния ден. Работният език на Информационния ден е английски.