Институции

Информатиците от СУ – с най-високи доходи

Студентите, които завършват в направление „Информатика и компютърни науки“ в СУ „Св. Климент Охридски“, получават най-високи облагаеми доходи.

Тяхното месечно възнаграждение е 4193 лв., сочат резултатите от новото издание на Рейтинговата система на висшите училища за 2019 г.

В същото време техните колеги от Нов български университет имат доход от 3438 лв. , в Американския университет в България сумата е 2721 лв. В Университета по библиотекознание и информационни технологии студентите в направление „Информатика и компютърни науки“ пък облагаемият доход пада двойно – 2129 лв.. Средният месечен облагаем доход на всички възпитаници пък е 2586. На второ място по облагаем доход се нареждат студентите от направление „Математика“ с 2435 лв. Трети в тази класация са възпитаниците на специалности, свързани с „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“ с 2336 лв.

По време на представянето на Рейтинговата система ръководителят на консорциума, който подготвил новото издание, Георги Стойчев открои три типа професионално направление. Първите са тези, при които има значение в кой университет са завършили студентите. Стойчев даде пример с „Икономика“, „Природни науки“ и „Право“. В университетите, в които се преподава по тези направление има разлика в стипендиите на учениците, безработицата сред завършилите, приложението на придобитите знания. Към втория тип направления спада „Медицината“, при която не е от значение в кой университет са се обучавали студентите, тъй като техните показатели са близки. При последният тип е важна специалността, а не направлението и мястото. В направление „Архитектура, строителство и геодезия“ кадрите на Университета по архитектура, строителство и геодезия са архитекти и инженери, а на в Академията на МВР по-скоро се насочват към администрацията.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първи в 21 професионални направления, стана ясно още при представянето на резултатите. Той обаче е и вузът с най-голям брой направления. След него се нарежда Техническият университет в София, който е лидер в 6 направления. Трети пък е Медицински университет София с четири първи позиции.

Източник: monitor.bg