Ученици

Интернет конкурс за ученици и учители 2009 г. ThinkQuest

Екипи от ученици на възраст между 9 и 19 г. от целия свят са поканени да вземат участие в този ежегоден конкурс, насърчаващ създаването на образователни материали, базирани на Интернет. Учениците, обучавани от учители, ще разработват иновационни образователни уеб-сайтове. Има три възрастови разделения за групите ученици, а уеб-сайтове могат да бъдат създавани за една от дванадесетте категории (напр. изкуство и забавление, здраве и сигурност, география и пътуване).

 

За повече информация: http://www.thinkquest.org/competition/