Учители

Интересното преподаване зависи от учителя!

Има огромно значение, какъв е подходът на учителя по време на уроците по математика и особено когато става въпрос за ученици в малките класове, за да може да ги привлече към иначе славещата се като скучна математика. Става дума за учителка по физика от Сопотска професионална гимназия, която с ентусиазъм обяснява, как по някаква европейска програма са изпратили нея и други нейни колеги физици на нещо като курсове за квалификация и са посетили лабораториите на ЦЕРН – сигурно всички сте чели за ядрения ускорител, за скорошното съобщение, че учените от ЦЕРН са открили нова субатомна частица, която може да е изиграла ключова роля във формирането на Вселената.

В обучението по математика е особено важно да се има предвид, че и учителите трябва да бъдат обучавани постоянно, да бъдат изпращани на интересни места, места, където могат да повишат своята квалификация. Понякога един интересен разказ на учителя по математика в началото на часа може да предизвика неподозиран интерес у учениците и да ги накара да погледнат с друго око на урока по математика. Защото няма скучна задача по математика, няма скучен тест по математика, има скучно преподаване и учители, които не могат да предизвикат интерес.

Радослав Валериев

Източник: testove-matematika.blogspot.bg